Of je nu praat over baby’s, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen of pubers alle groepen vertonen zo hun eigen gedrag. Maar net zoals we bij volwassenen heel verschillend gedrag zien is dat bij kinderen niet anders.

Wat is gedrag eigenlijk?

Gedrag is datgene wat we zien bij een mens. Het is wat een mens doet. De meeste gedragingen komen tot stand door prikkeling van de spieren. Mensen reageren op een prikkel. Toch is er onderscheid te maken tussen bewust en onbewust gedrag. Het temperament van iemand speelt ook een rol. Ook de omgeving en erfelijke factoren spelen een rol in het gedrag van iemand.

Wat is bewust gedrag?

Kind speelt met Duplo

Bewust gedrag zien we in de dingen die we doen zoals spelen, zingen, wandelen, je neus ophalen of schoonmaken, kortom alle handelingen die je ziet bij jezelf of bij anderen. Dit zijn maar een paar voorbeelden maar er zijn er natuurlijk veel meer.

Wat is onbewust gedrag?

Onbewust gedrag zijn handelingen die voortkomen vanuit een reflex. Iemand kan plotseling boos worden of in huilen uitbarsten. Deze kunnen voortkomen uit emoties of gedachten die nog niet verwerkt zijn.

Spelen opvoeding en de omgeving ook een rol bij het gedrag?

Heel veel dingen van wat wij onze kinderen aanleren zullen onbewust een rol spelen in het gedrag van kinderen. Als in de omgeving van kinderen bijvoorbeeld veel gevloekt, geschreeuwd of gescholden wordt zullen kinderen dat heel gemakkelijk overnemen. Kinderen bedenken over het algemeen zelf geen scheldwoorden. Het is wat ze overnemen van anderen. Datzelfde geldt natuurlijk voor goed gedrag ook dat zal worden overgenomen.

Hoe komt het dan dat het ene kind zo anders is als het andere kind?

Bij het gedrag van kinderen spelen ook erfelijke factoren een rol. Erfelijke factoren kunnen een rol spelen bij de intelligentie, koppig gedrag en creativiteit. We praten over kunnen omdat de omgeving en de uitdagingen die kinderen krijgen ook een rol blijven spelen. Intelligentie wordt ook bepaald door leerprocessen. Krijgt het ene kind meer kansen om te leren dan het andere kind dan zal dat zeker van invloed zijn op het gedrag.

Peuter huilt en pakt enkels van de moeder vast

Welke soorten gedragingen zijn er zoal?

Gedrag kunnen we onderverdelen in negatief en positief gedrag.

Negatieve gedragingen zijn bijvoorbeeld pesten, jaloers zijn, liegen, angstig zijn, druk zijn, agressief zijn, stelen, driftbuien, zin doordrijven, nagelbijten, niet willen luisteren, concentratieproblemen en brutaal en opstandig gedrag zijn voorbeelden van gedrag. Zoals iedereen zal begrijpen zijn er een aantal gedragingen die ook bij sommige volwassenen nog een rol spelen.

Positieve gedragingen zijn er natuurlijk ook. Dat zijn de gedragingen die mensen normaal vinden en dus niet zo opvallen. Onder positieve gedragingen verstaan we bijvoorbeeld rustig zijn, begrip hebben voor anderen, eerlijk zijn, delen met anderen en doen wat er van ze gevraagd wordt.

LAAT EEN BERICHT ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here