Opvoeden hoe doe je dat?

900

Opvoeden is heel veel liefde, aandacht geven aan je kind en in alles steun geven waar dat nodig is. Je leert ze dat er spelregels zijn in het leven waaraan ze zich moeten houden. Dat doe je door ze te leren wat goed en fout is en wat wel of niet mag en waarom dat zo is. Bied je kind een veilige leefomgeving zonder ruzie en geweld. Geef je kind alle aanmoediging die het nodig heeft. Zo zal je kind opgroeien tot een zelfstandig, gelukkig en sociaal betrokken mens in de maatschappij.

gezin samen op padWat is opvoeden?

Nooit model willen worden maar wel papa of mama, dan ontkom je niet aan het model zijn. Jouw kind zal alles zien wat jullie als ouders doen. En het blijft niet bij zien wat ouders doen maar zij gaan jullie ook nadoen. Jullie zijn dus als ouders het rolmodel voor jullie kinderen.

Een goed voorbeeld voor je kinderen zijn vereist dus ook de nodige zelfkennis. Met andere woorden “wie ben jij in jouw doen en laten”? Ben je altijd rustig, geduldig en probeer je jezelf in te leven in de gevoelens van een ander? Of ben jij juist het tegenovergestelde, ben je snel opvliegend, moet alles altijd naar jouw wens verlopen en is alleen jouw wil de wet?

Realiseer je dat vroeg of laat jij bepaalde trekken bij je kind kunt gaat zien waarbij je je gaat afvragen van wie heeft hij/zij dat?

Dan hoef je alleen maar dicht bij jezelf te blijven of naar de mensen die veelvuldig in contact komen met het kind.

Kinderen vertonen na-aap gedrag. Dat is niet om vervelend te doen. Zij weten niet beter en vaak zijn ze nog te klein om het verschil tussen goed of slecht te kunnen weten.

Het is aan de ouders/ opvoeders om ze dat te leren.

15 handige tips

Kinderen opvoeden, hoe doe je dat nu eigenlijk?

 1. Probeer elke dag de dag door te komen zonder te schreeuwen. Zo voorkom je dat jouw kind ook gaat schreeuwen. Schreeuwende mensen luisteren niet naar elkaar. Praat je op een zachte, bijna fluisterende, toon dan worden kinderen nieuwsgierig en willen horen wat er gezegd wordt.
 2. Betrek je kind bij de dingen die jij doet. Dat kunnen ook dingen in het huishouden zijn. Kinderen willen vaak graag helpen.
 3. Wil jouw kind je iets vertellen toon dan oprechte belangstelling. Leg even het werk neer waarmee je bezig bent. Zo laat je je kind zien dat hij/zij belangrijk is en het altijd met alles naar je toe kan komen. Zo zorg je voor een goede vertrouwensband. Als je nu niet de tijd neemt zal het kind later met belangrijke dingen ook niet meer naar je toe komen.
 4. Is jouw kind in het stadium dat het bij voorbaat tegen je in gaat, maak het dan niet groter dan het is. Je kunt het beste negatief gedrag negeren en regelmatig een complimentje geven bij goed gedrag.
 5. Doe regelmatig iets leuks met je kind en besef dat leuk niet duur hoeft te zijn. Het gaat erom dat je iets samen doet. Sommige kinderen vinden het geweldig om te helpen met koken en andere kinderen helpen graag in de tuin. Ga samen tekenen of schilderen. Zet eens een leuk muziekje op en dans samen. Er valt zoveel samen te doen.
 6. Heb je meerdere kinderen zorg er dan voor dat alle kinderen hun eigen momentjes krijgen met papa en mama zonder broers of zusjes erbij. Dat kan ook wanneer ouders elkaar afwisselen, met papa bijvoorbeeld fietsen en met mama winkelen. Vraag ook eens wat jouw kind zou willen doen?
 7. Wees consequent. Ja is ja en nee is nee. Dat moet natuurlijk wel gelden voor beide ouders. Wanneer ouders steeds een verschillende mening hebben zal het kind dat snel in de gaten hebben en dat gaan uitbuiten. Probeer je kind ook uit te leggen waarom iets wel of juist niet mag.
 8. Neem je kind eens mee voor een wandeling en vertel het dat je veel van hem/haar houd. Hoe belangrijk je het vind om dat samen te doen.
 9. Lees voor het slapen gaan altijd een verhaaltje voor. Dat is niet alleen goed voor de ontwikkeling van het kind maar er ontstaat ook een zekere mate van rust. Ga de tijd dat kinderen naar bed moeten niet uitbreiden met allerlei leuke dingetjes doen want kinderen weten er van alles bij te verzinnen en voordat je het weet ben je een uur verder voordat ze in bed liggen.
 10. Wil je echt weten wat er leeft in je kind verwissel dan eens voor een uurtje van rol. Laat je kind even vader of moeder zijn en jij het kind. Het zou zomaar eens een echte eyeopener kunnen zijn.
 11. Ga ook eens samen spelen in de kamer van je kind. Het is zijn of haar domein dus vraag dan ook even of je ergens mee mag spelen.
 12. Vertroetel je kinderen veel en dat hoeft niet met dure cadeaus maar met doe dat door het kind vaak te knuffelen.
 13. Zorg ervoor dat de telefoons tijdens de maaltijd niet gebruikt mogen worden. Zoek een plekje waar ze de telefoon neer moeten leggen en die weer gepakt mogen worden na de maaltijd. Het gezamenlijk eten is een prima moment om samen de dag door te nemen. Vraag wat je kind gedaan heeft op school en toon belangstelling in alles wat je kind doet.
 14. Beperk de rol van het internet en tv kijken. Ga in plaats daarvan samen een spelletje doen.
 15. Tot slot geldt, ook al klinkt het nog zo ouderwets, zorg voor rust, reinheid en regelmaat.

LAAT EEN BERICHT ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here