Sociale vaardigheden aanleren bij je kind

523

Om goed om te kunnen gaan met andere mensen is het belangrijk om je kind sociale vaardigheden aan te leren, om asociaal gedrag te voorkomen. Asociaal gedrag is gedrag dat door de meerderheid van de mensen als storend wordt ervaren en daarom ook niet getolereerd wordt. Geef zelf het goede voorbeeld.

Welke sociale vaardigheden zijn er zoal?

Voorstellen aan elkaar

Goede omgangsvormen beginnen met het voorstellen aan elkaar. Wanneer je ergens binnenkomt bij mensen die je nog niet kent, ga je er naar toe . Je geeft een hand en zegt hoe je heet.

Heel veel volwassenen geven zelf vaak al het voorbeeld. Vooral als ze kinderen leuk vinden vragen volwassenen vaak al uit zichzelf aan het kind “hoe heet je” en geven daarbij een hand.

Hoewel heel veel volwassenen elkaar daarbij vaak ook nog drie zoenen op de wang geven hoeft het kind nog niet zover te gaan. Zoenen wordt alleen gedaan bij mensen die elkaar goed kennen en een klein kind kan dat onderscheid nog niet maken.

Emoties onder controle houden

Natuurlijk kent een kind alle emoties die volwassenen ook kennen, zoals lachen, huilen, boos worden, verdriet, angst, afkeer en verbazing.

Het uiten van al deze emoties is normaal mits het geen rare of nare vormen aanneemt. Het is dus belangrijk om het kind aan te leren hoe het in een bepaalde situatie het beste kan reageren. Hard lachen of schateren daar zullen anderen zich niet snel aan ergeren maar boosheid en woedeaanvallen dat wordt een ander verhaal. Ook ergeren mensen zich snel aan een kind dat om alles gaat huilen. Mensen begrijpen het als een kind verdrietig is maar huilen omdat het zijn zin niet krijgt is echt iets anders.

Sorry leren zeggen

Niemand is perfect, zeker een kind niet dat nog moet aanleren hoe het allemaal hoort te gaan. Een kind mag fouten maken maar moet wel leren dat gedrag dat kwetsend of pijnlijk is voor een ander niet kan. Leer het kind om sorry te zeggen in zo’n geval. Het sorry zeggen heeft in de meeste gevallen het gevolg dat daarmee een probleem is opgelost. Bij kinderen is het vaak vrij onschuldig als er problemen zijn en het is dan ook niet nodig om het groter te maken dan het is.

Genegenheid tonen

Genegenheid is liefdevol en sympathiek zijn naar anderen toe. Het aanleren van genegenheid begint al als het kind nog een baby is. Veel knuffelen zal door de meeste kinderen ervaren worden als fijn.

Datzelfde geldt voor het maken van complimentjes. Het is natuurlijk altijd fijn om te horen dat je iets goeds hebt gedaan. Geef kinderen daarom ook regelmatig een schouderklopje.

Leren dat “nee zeggen” erbij hoort

Een kind, zeker als het nog klein is, begrijpt vaak niet waarom bepaalde dingen niet mogen. Het gevolg is vaak dat het kind boos of verdrietig wordt. Het is daarom wel belangrijk dat je het kind uitlegt waarom iets niet mag. Vaak wordt er nee gezegd om een kind te beschermen maar dat snapt een kind niet altijd.

kinderen spelen samenInstructies opvolgen

Het spreekwoord “jong geleerd, is oud gedaan” is van toepassing als het gaat om instructies opvolgen. Naarmate het kind ouder wordt zal het steeds vaker te maken krijgen met mensen die iets van het kind willen. Dat begint al op peuterleeftijd wanneer ze moeten leren samen spelen met andere kinderen. Bij het schoolgaande kind wordt er verwacht dat ze met interesse deelnemen aan de lessen die er gegeven worden. En nog later zal een werkgever ook het nodige van zijn werknemer verlangen. Om dat alles in goede harmonie te laten verlopen is het nodig dat het kind leert instructies op te volgen, ook als het daar geen zin in heeft.

Hulp vragen

Een kind staat niet alleen in het leven. Het is belangrijk voor het welzijn van het kind dat het ook om hulp mag vragen als iets echt niet lukt.

Een kind dat geholpen wordt leert zelf ook om anderen te helpen.

Taakjes afmaken

Waarom is het afmaken van taakjes die gedaan moeten worden zo belangrijk? Het afmaken van taken die gedaan moeten worden leert het kind verantwoordelijkheid te nemen.

Iemand die verantwoordelijkheid neemt leert rekening te houden met een ander en dat is in een samenleving heel erg belangrijk. Je leeft tenslotte niet alleen op deze planeet.

 

LAAT EEN BERICHT ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here