Privacyverklaring

Tijd met Kinderen is een geregistreerde handelsnaam van Multi Vision Design.

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Uithoorn aan de Geometrielaan 90 (1421 LD), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34140405 en draagt de naam Multi Vision Design. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@tijdmetkinderen.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-06-2019.

Bezoekers

Je kunt de website van Tijd met Kinderen bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent en zonder Verantwoordelijke persoonlijke informatie te verschaffen.

Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kan
Verantwoordelijke zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zal Verantwoordelijke deze gegevens pseudonimiseren. 

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan jou te kunnen leveren.

Verantwoordelijke zal deze gegevens niet gebruiken om je persoonlijk te identificeren.

Om de artikelen op de Website zoveel mogelijk gratis te houden maakt Verantwoordelijke gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer je de website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over je bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin je wellicht geïnteresseerd bent.

Je hebt keuzes met betrekking tot cookies. Door middel van het aanpassen van de instellingen van jouw browser kun je ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst, of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Het uitzetten van cookies zal het gebruik van onze website en diensten wel beperken.

Verwijziging naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Je kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is jouw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van jouw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Je kunt de door jou zelf verstrekte gegevens inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar: info@tijdmetkinderen.nl.

Indien je vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kun je een e-mail zenden aan info@tijdmetkinderen.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top