Christelijke kerstliederen luisteren? Op deze pagina vind je leuke bijbelse/christelijke kerstmuziek met teksten. Kinderen kunnen lekker meezingen!

Overzicht kerstliedjes christelijk:

 1. Vrolijk kerstfeest

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Wonderbare raadsman
  Wonderbare raadsman
  Sterke god
  Sterke god
  Eeuwige vader
  Eeuwige vader
  Vredevorst
  Vredevorst

  Een kind is ons geboren
  Een zoon is ons gegeven
  En Zijn heeerschappij duurt voor eeuwig

  Vrolijk kerstfeest iedereen

  Vrede voor de wereld
  Vrede voor de wereld
  Heeft hij gebracht
  Heeft hij gebracht
  Vrijheid voor de volken
  Vrijheid voor de volken
  Licht in de nacht
  Licht in de nacht

  Een kind is ons geboren
  Een zoon is ons gegeven
  En Zijn heeerschappij duurt voor eeuwig

  Vrede voor de wereld
  Vrede voor de wereld
  Heeft hij gebracht
  Heeft hij gebracht
  Vrijheid voor de volken
  Vrijheid voor de volken
  Licht in de nacht
  Licht in de nacht

  Een kind is ons geboren
  Een zoon is ons gegeven
  En Zijn heeerschappij duurt voor eeuwig

 2. Zo is het beloofd

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Jezus als kind aan de wereld beloofd,
  komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.
  Wie had durven dromen, wie had dit geloofd?
  De Verlosser wordt mens zoals wij.
  Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
  een redder is gekomen, brengt iedereen hoop!

  Gloria, gloria klinkt in de nacht.
  Een lied over vrede aan herders gebracht.
  Gloria zingt heel het engelenkoor.
  Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door.

  Jezus de hoop voor een wereld in nood,
  komt in ons wonen en blijft voor altijd.
  Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond?
  Jezus, redder die ons heeft bevrijd.

  Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
  een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop!
  Gloria, gloria klinkt in de nacht.
  Een boodschap van vrede op aarde gebracht.

  Gloria zingt heel het engelenkoor;
  ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog door

  Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij geeft.
  U bent mijn leven, mijn licht in de nacht.
  Leven oneindig is wat U mij geeft;
  U bent meer dan ik ooit had verwacht.

 3. Ik weet nog goed

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Ik weet nog goed hoe toen ik klein was
  Er een kerstboom uit ons tuintje
  In de kamer werd gezet
  En hoe we lachten met z’n allen
  Dikke neuzen in de ballen
  Alles rook naar kaarsevet
  Dan was het snoepen en wat zingen
  De betekenis ontging me
  Vrede op aarde werd gezegd
  En toch moet ooit in dat decorum
  Een verlangen zijn geboren
  Naar wat zuiver is en echt

  Ik zag het voor me
  Dat land van licht
  M’n ogen dicht
  Ik zou er komen
  Want er moest meer zijn dan een boom
  Want er moest meer zijn dan een droom

  Ik weet nog goed hoe toen ik klein was
  Hij van zolder werd gehaald
  De kerststal met het strooien dak
  Jozef, Maria en de herders
  Daar de ezel en wat verder
  ’t Kindje in de voederbak
  En in mijn kleine kinderogen
  Was het net of ze bewogen
  Of Hij bij ons komen wou
  Dan naar de nachtmis – een verzetje
  Zachtjes bidden in m’n bedje
  Dat die vrede komen zou

  Ik zag het voor me
  Dat land van licht
  M’n ogen dicht
  Ik zou er komen
  Want er moest meer zijn dan een boom
  Want er moest meer zijn dan een droom

  Elk jaar met Kerst zwijgen de wapens
  Alle mensen branden kaarsen
  In een stille schittering
  Maar het blijft oorlog in de harten
  Scheiding tussen blank en zwart
  En overal verbittering
  Terwijl wij hier ons kerstmaal eten
  Zijn er kinderen die niet weten
  Wat gewone vrede is
  Ik zou geen lied meer kunnen zingen
  Als ik niet zeker wist vanbinnen
  Dat de strijd gestreden is

  Ik zie het voor me, dat land van licht
  M’n ogen open, het zal er komen
  Omdat het meer is dan een boom
  Omdat het meer is dan een droom
  Omdat Hij meer is dan een boom
  Omdat Hij meer is dan een droom

 4. Ere zij God

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Ere zij God
  Ere zij God
  In de hoge, in de hoge, in de hoge

  Ere zij God
  Ere zij God
  In de hoge, in de hoge, in de hoge
  Vrede op aarde, vrede op aarde
  In de mensen een welbehagen

  Ere zij God in de hoge
  Ere zij God in de hoge
  Vrede op aarde, vrede op aarde
  Vrede op aarde, vrede op aarde
  In de mensen, in de mensen een welbehagen
  In de mensen een welbehagen, een welbehagen

  Ere zij God
  Ere zij God
  In de hoge, in de hoge, in de hoge
  Vrede op aarde
  Vrede op aarde
  In de mensen een welbehagen
  Amen, amen

 5. Midden in de winternacht

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Midden in de winternacht
  Ging de hemel open
  Die ons heil der wereld bracht
  Antwoord op ons hopen

  Elke vogel zingt zijn lied
  Herders waarom zingt gij niet
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
  Christus is geboren

  Vrede was ’t overal
  Wilde dieren kwamen
  Bij de schapen in de stal
  En zij speelden samen

  Elke vogel zingt zijn lied
  Herders waarom zingt gij niet
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
  Christus is geboren

  Ondanks winter sneeuw en ijs
  Bloeien alle bomen
  Want het aardse paradijs
  Is vannacht gekomen

  Elke vogel zingt zijn lied
  Herders waarom zingt gij niet
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
  Christus is geboren

  Zie daar staat de morgenster
  Stralend in het duister
  Want de dag is niet meer ver
  Bode van de luister

  Die ons weldra op zal gaan
  Herders blaast uw fluiten aan
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
  Christus is geboren

 6. Wijs mij de weg naar Bethlehem

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Wijs mij de weg naar Bethlehem,
  het lijkt zo eindeloos ver.
  In deze nacht hoor ik een stem,
  zie ik een licht, een ster.
  Vertel mij dan tot wie ik ga;
  een Koning, kwetsbaar klein,
  die wacht tot ik naar binnenga
  om dichtbij Hem te zijn.

  Wijs mij de weg naar Bethlehem,
  mijn Koning tegemoet.
  Als nergens anders plaats meer is,
  leid mij dan naar U toe.
  Toon mij hoe U Verlosser bent
  als Koning, zonder kroon.
  U heeft uw rijkdom afgelegd:
  Zo bent U Mensenzoon.

  In deze nacht aanbid ik hem,
  zit aan zijn voeten neer.
  Met lege handen zie ik hem,
  mijn koning die ‘k vereer.
  U toont het beeld van God aan mij,
  zijn menselijk gezicht.
  O kind van vrede, Gods geheim,
  dat heel mijn hart verlicht.

 7. Hoor de Eng’len zingen d’eer

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Hoor, de eng’len zingen de eer
  van de nieuw geboren Heer!
  Vreed op aarde, ’t is vervuld:
  God verzoent der mensen schuld.
  Voegt u, volken, in het koor,
  dat weerklinkt de hemel door,
  zingt met algemene stem
  voor het kind van Bethlehem!
  Hoor, de eng’len zingen de eer
  van de nieuw geboren Heer!

  Hij, die heerst op ’s hemels troon,
  here Christus, Vaders Zoon,
  wordt geboren uit een maagd
  op de tijd die God behaagt.
  Zonne der gerechtigheid,
  woord dat vlees geworden zijt,
  tussen alle mensen in
  in het menselijk gezin.
  Hoor, de eng’len zingen de eer
  van de nieuw geboren Heer!

  Lof aan U die eeuwig leeft
  en op aarde vrede geeft,
  Gij die ons geworden zijt
  taal en teken in de tijd,
  al uw glorie legt Gij af
  ons tot redding uit het graf,
  dat wij ongerept en rein
  nieuwgeboren zouden zijn.
  Hoor, de eng’len zingen de eer
  van de nieuw geboren Heer!

 8. Knoop het even in je oren

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Knoop het even in je oren
  Jezus de koning van je hart
  Is in Bethlehem geboren
  Het begin van een nieuwe start

  Halleluja halleluja
  Halleluja halleluja
  Halleluja halleluja
  Halleluja halleluja
  Gloria gloria
  Gloria gloria
  Gloria gloria
  Gloria gloria
  Ere zij God ere zij God
  Ere zij God ere zij God
  Ere zij God ere zij God
  Ere zij God ere zij God

  Knoop het even in je oren
  Jezus de koning van je hart
  Is in Bethlehem geboren
  Het begin van een nieuwe start

 9. Zijn naam is Jezus

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam
  Hij is de redder die God aan de wereld geeft
  Dat wie in hem gelooft voor eeuwig leeft
  Zijn naam is Jezus

  Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam
  Hij is de redder die God aan de wereld geeft
  Dat wie in hem gelooft voor eeuwig leeft
  Zijn naam is Jezus

  Voor dit kleine kindje buigen wij ons neer
  Hij is de messias, hij is onze Heer’
  Hij is de messias, hij is onze Heer’

  Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam
  Hij is de redder die God aan de wereld geeft
  Dat wie in hem gelooft voor eeuwig leeft
  Zijn naam is Jezus

  Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam
  Hij is de redder die God aan de wereld geeft
  dat wie in hem gelooft voor eeuwig leeft
  Zijn naam is Jezus

  Komt, laten wij aanbidden
  Komt, laten wij aanbidden
  Komt, laten wij aanbidden
  Die koning!

  Komt, laten wij aanbidden
  Komt, laten wij aanbidden
  Komt, laten wij aanbidden
  Die koning!

 10. Komt allen tezamen

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Komt allen tezamen,
  Jubelend van vreugde
  Komt nu, oh komt nu naar Bethlehem
  Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
  Komt laten wij aanbidden
  komt laten wij aanbidden
  komt laten wij aanbidden die Koning

  De hemelse englen
  Riepen eens de herders
  Weg van de kudde naar ’t schamel dak
  Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden
  Komt laten wij aanbidden
  komt laten wij aanbidden
  komt laten wij aanbidden die Koning

  O kind, ons geboren
  Liggend in de kribbe
  Neem onze liefd’ in genade aan
  U die ons liefhebt
  U behoort ons harte
  Komt laten wij aanbidden
  komt laten wij aanbidden
  komt laten wij aanbidden die Koning

 11. Komt verwondert u

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Komt verwondert u hier mensen
  Ziet hoe dat u God bemint
  Ziet vervuld der zielen wensen
  Ziet dit nieuw geboren kind
  Ziet die ’t woord is, zonder spreken
  Ziet die vorst is, zonder pracht
  Ziet die ’t al is, in gebreken
  Ziet die ’t licht is, in de nacht
  Ziet die ’t goed is, dat zo zoet is
  Wordt verstoten, wordt veracht

  Ziet hoe dat men met Hem handelt
  Hoe men Hem in doeken bindt
  Die met zijne godheid wandelt
  Op de vleugels van de wind
  Ziet hoe ligt Hij hier in lijden
  Zonder teken van verstand
  Die de hemel moet verblijden
  Die de kroon der wijsheid spant
  Ziet hoe tere is de Here
  Die ’t al draagt in zijne hand

  O Heer Jesu, God en mense,
  Die aanvaard hebt deze staat
  Geef mij wat ik door U wense
  Geef mij door uw kindsheid raad
  Sterk mij door uw tere handen
  Maak mij door uw kleinheid groot
  Maak mij vrij door uwe banden
  Maak mij rijk door uwe nood
  Maak mij blijde door uw lijden
  Maak mij levend door uw dood

 12. Daarginds in een kribbe

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Daarginds in een kribbe slaap zacht in het hooi
  De kleine Heer Jesus zo stil en zo mooi
  De sterren zien toe hoe de Heer
  Als een klein Kindje slaapt in een simpele stal

  Geen plaats in de herberg, geen steen voor Zijn hoofd
  Toch is Hij de Redder al zolang beloofd
  Ik dank U Heer Jezus dat U ook voor mij
  Zo klein wilde worden, een mens zoals wij

 13. Zie hoe Jezus lijdt voor mij

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Zie hoe Jezus lijdt voor mij
  Aan het kruis de dood nabij
  Die voor mij het oordeel draagt
  Hij die tot zonde wordt gemaakt
  Wat een offer – Hij voor mij
  Wie wil worden zoals Hij
  Zoveel pijn, ongerechtigheid
  Is op Hem die voor mij strijdt

  Zie hoe Jezus biddend strijdt
  Met de pijn, verlatenheid
  Zo alleen, verwond roept Hij
  Mijn God, waarom verlaat U mij
  Zie wat Jezus heeft gedaan
  In zijn lijden heeft doorstaan
  Zoveel liefde verwondert mij
  Niemand heeft zo lief als Hij

  Als de Heer zijn leven geeft
  Vlucht de dag, de aarde beeft
  Zelfs de dood verliest haar macht
  Als Jezus roept: het is volbracht
  Waarlijk Hij is Zoon van God
  Die voor ons gekruisigd wordt
  Door zijn wonden genezen wij
  In zijn dood maakt Hij ons vrij

  Heel de schepping slaakt een zucht
  Zij ontwaakt, het duister vlucht
  Jezus leeft, is opgestaan
  Hij roept ons uit de dood vandaan
  Juich, want Hij, mijn Here leeft
  Hij die overwonnen heeft
  Nooit meer tranen en nooit meer pijn
  Nooit van God verlaten zijn
  Juich want Hij, mijn Here leeft
  Hij die ons de toekomst geeft
  Nooit meer tranen en nooit meer pijn
  Nooit van God verlaten zijn

 14. Adventslied

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Advent is verwachten
  Met hopen bekleed
  Er is licht in de nachten van God
  Die ons nooit vergeet

  Wanneer hij in de tempel staat
  Is het een Engel die daar praat
  Zag hij Maria je krijgt hem zo
  Het wordt een bijzondere persoon

  Geloof je het niet
  Dit is het teken
  Je zal tot die dag
  Niet meer spreken

  Advent is verwachten
  Met hopen bekleed
  Er is licht in de nachten van God
  Die ons nooit vergeet

  Gegroet Maria hoorde zij
  Gabriel kwam dichterbij
  Wees maar niet bang
  Je krijgt hem zo
  Hij neemt plaats op Davids stro

  Maria zei
  Ik zal God eren
  Ik wil de weg gaan van de Here

  Advent is verwachten
  Met hopen bekleed
  Er is licht in de nachten van God
  Die ons nooit vergeet

  Elisabeth hield het niet uit
  Gezegend ben je riep ze luid
  Maria zei ik geloof de heer
  Tenminste die naar krijg de eer

  Wie honger heeft geeft haar te eten
  God is zijn kind’ren niet vergeten

  Advent is verwachten
  Met hopen bekleed
  Er is licht in de nachten van God
  Die ons nooit vergeet

  Wat waren alle mensen blij
  Een zoon
  Maar oh hoe heette hij
  Johannes schreef zijn Vader neer
  Zijn tong kwam los
  Hij prees de Heer

  En liet aan allen mensen weten
  God is zijn kind’ren niet vergeten

  Advent is verwachten
  Met hopen bekleed
  Er is licht in de nachten van God
  Die ons nooit vergeet

  Advent is verwachten
  Met hopen bekleed
  Er is licht in de nachten van God
  Die ons nooit vergeet

 15. Wij zijn op weg

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Wij zijn op weg
  naar Bethlehem
  Wij volgen de ster
  Die leidt ons naar Hem
  Met mirre en wierook
  En geschenken van goud
  Zijn onze zadeltassen
  Tot de rand toe volgestouwd

  Een kind is geboren (Halleluja,halleluja)
  In Bethlehem (halleluja,Halleluja)
  Hij wordt de nieuwe Koning
  Alle eer aan Hem

  Wij zijn op weg
  Naar Bethlehem
  Wij volgen de ster
  Die leidt ons naar Hem
  Waar moeten wij heengaan
  Linksaf of rechtdoor
  Kijk in het verre oosten
  Gaat de ster ons voor

  Een kind is geboren (hallelujah, hallelujah)
  In Bethlehem (hallelujah, hallelujah)
  Hij wordt de nieuwe Koning
  Alle eer aan Hem

  Waar moeten wij heengaan
  Linksaf of rechtdoor
  Kijk in het verre oosten
  Gaat de ster ons voor

  Een kind is geboren (hallelujah, hallelujah)
  In Bethlehem (hallelujah, hallelujah)
  Hij wordt de nieuwe Koning
  Alle eer aan Hem

  Een kind is geboren (hallelujah, hallelujah)
  In Bethlehem (hallelujah, hallelujah)
  Hij wordt de nieuwe Koning
  Alle eer aan Hem

 16. Wit als sneeuw

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Zie je die witte deken
  Die heel de wereld bedekt
  Zo smetteloos rein
  Dat is van God een teken
  Dat wij voor Hem onbevlekt
  Als sneeuw mogen zijn

  Wit als sneeuw
  Wit als sneeuw
  Wit als de sneeuw

  Zie je die witte wade
  Die heel de wereld bekleedt
  Zo vlekkeloos schoon
  Zo maakt ook Gods genade
  Die ons met Christus bekleedt
  Ons rein als Zijn Zoon

  Wit als sneeuw
  Wit als sneeuw
  Wit als de sneeuw

 17. Stille nacht, heilige nacht

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Stille nacht, heilige nacht
  Davids Zoon, lang verwacht
  Die miljoenen eens zaligen zal
  wordt geboren in Bethlehems stal
  Hij der schepselen Heer
  Hij der schepselen Heer

  Hulpeloos Kind, Heilig Kind
  Dat zo trouw
  Zondaars mint
  Ook voor mij hebt uw uw rijkdom ontzegd
  Wordt ge op stro en in doeken gelegd
  Leer me U danken daarvoor
  Leer me U danken daarvoor

  Stille nacht, heilige nacht
  Vrede en heil wordt gebracht
  Aan een wereld, verloren in schuld
  Gods belofte wordt heerlijk vervuld
  Amen Goden zij eer
  Amen Goden zij eer

 18. Het lied van kerst

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Hij is vannacht gekomen
  Het kindje van mijn dromen
  Maar hij is zo veel meer
  Als ik hem aankijk
  Voel ik het keer op keer

  Is deze kleine baby, die nu aan het leven went
  De koningszoon die vrede op de aarde brengt

  Een lied van hoop klinkt door de landen
  Het lied van kerst en van een nieuwe start
  Het laat miljoenen lichtjes branden
  Wereldwijd
  En hier in ons hart

  Voor wie het maar wil horen
  Een redder is geboren
  Volledig onverwacht
  Schijnt er een helder licht
  In deze donkere nacht

  Laat dit lieve kindje, nog zo kwetsbaar en zo klein
  Een blijvend zichtbaar teken van geloof en liefde zijn

  Een lied van hoop klinkt door de landen
  Het lied van kerst en van een nieuwe start
  Het laat miljoenen lichtjes branden
  Wereldwijd
  En hier in ons hart

  Mensen uit elk land
  Van elke taal
  Reik elkaar de hand
  Ja, allemaal

  Een lied van hoop klinkt door de landen
  Het lied van kerst en van een nieuwe start

  Het laat miljoenen lichtjes branden
  Wereldwijd
  En hier in ons hart
  Ja, hier in ons hart

 19. Het lied van de herders

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Hé!
  Hé, jij!
  Hé!
  Hé, jij!

  Ik heb wat te vertellen
  Dus wees eens even stil
  Wat maken jullie toch een hoop kabaal

  Luister, ik zeg: luister
  Naar wat hij je zeggen wil
  Ha! Zeker weer zo’n sterk verhaal

  De hemel die brak open
  En een engel sprak ons aan
  Wat hebben jullie toch een fantasie

  Ik zeg je
  Wie verzint zoiets
  Ik geloof pas iets
  Als ik het zelf heb gezien

  Hé!
  Hé, jij!
  Hé!
  Hé, jij!

  De engel had een boodschap,
  Voor ons, maar ook voor jou
  Maak je over mij niet ongerust

  Het gold voor iedereen,
  Dus ook voor jullie, luister nou
  ’t Is drie uur ’s nachts
  Laat ons toch met rust

  Een koning is geboren
  Hier in Bethlehem
  Heb je het gedroomd misschien?

  Ik zeg je:
  Wie verzint zoiets
  Ik geloof pas iets
  Als ik het zelf heb gezien

  Hé! Een stralend licht
  Een eng’lenstem
  Hé!
  Een koningszoon in Bethlehem

  Hé! Een stralend licht
  Een eng’lenstem
  Hé! Een koningszoon in Bethlehem

  Ik zeg je: wie verzint zoiets
  Ik geloof pas iets
  Als ik het zelf heb gezien

  De engel vertelde ons nog meer!
  Hij zei dat deze koningszoon
  De redder van de wereld is

  En hij gaf ons een teken
  Om ons te overtuigen
  Hij zei: ‘Jullie zullen een baby vinden,
  In doeken gewikkeld en liggend in een voerbak.’

  Daarna verscheen er een groot koor van engelen
  En die zongen
  ‘Eer aan God in de hemel en vrede op aarde
  aan alle mensen die Hij liefheeft!’

  Hé! Een stralend licht
  Een eng’lenstem
  Hé! Een koningszoon in Bethlehem

  Hé! Een stralend licht
  Een eng’lenstem
  Hé! Een koningszoon in Bethlehem

  Ik zeg je: wie verzint zoiets
  Ik geloof pas iets
  Als ik het zelf heb gezien

  Het lijkt een ongelooflijk iets
  Maar ik verbeeld me niets
  Ik heb het zelf gezien

 20. De herberg zit vol

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Een dwaze keizer
  Ver in Rome
  Riep dat er een telling moest komen

  Van alle mensen in zijn rijk
  Leuk zo’n plan
  Maar een gedoe in de praktijk

  O, nou, daar zijn we dan
  O, wat een ‘superplan’
  O, iedereen zit klem
  Hier in Bethlehem

  Wie bij het huis
  Van David horen
  Kwamen uit het
  Zuiden en noorden

  Naar Bethlehem,
  Naar Davids stad
  Niet relaxed, want ja,
  Dat zijn er nogal wat

  Nu laat iedereen
  zich registreren
  En blijft vannacht
  in de stad logeren

  De herberg heeft
  Geen plek meer vrij
  Er past geen kameel,
  Zelfs geen halve, meer bij

  O, nou, daar zijn we dan
  O, wat een ‘superplan’
  O, iedereen zit klem
  Hier in Bethlehem

  Zit de herberg vol!
  Zit de herberg vol!
  Zit de herberg vol!

  Een dwaze keizer
  Ver in Rome
  Riep dat er een telling
  Moest komen

  Stom zo’n plan, toch?
  Echt niet cool
  Of dient het misschien
  Een verborgen hoger doel?

  O, nou, daar zijn we dan
  O, wat een ‘superplan’
  O, iedereen zit klem
  Hier in Bethlehem

  Zit de herberg vol!
  Zit de herberg vol!
  Zit de herberg vol!

 21. Lied van Maria

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Geloof je mij als ik vertel
  Ik zag Gods engel Gabriël

  Hij zei me: weest niet bang
  Je krijgt een kindje,
  Een kind van groot belang

  Nu draag ik mijn buik
  dit kleine kind en ik beaam
  Het is een zoon
  en Jezus wordt zijn naam

LAAT EEN BERICHT ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here