Christelijke paasliedjes zoeken? Wij hebben op deze pagina de leukste liedjes voor Pasen (met songteksten) voor kinderen op een rij gezet. Wellicht ook iets voor kinderen op de basisschool.

Beluister nu bekende en onbekende christelijke/bijbelse liedjes van Pasen en zing ze eventueel lekker samen met je kinderen.

Overzicht christelijke liedjes Pasen:

Hosanna Hosanna

Bekijk songtekst

Hosanna, hosanna
We maken een rij
Hosanna, hosanna
Want de Koning komt voorbij

Gezegend is Hij
Die komt in de naam
Die komt in de naam
van de Heer

Gezegend is Hij
Die komt in de naam
Die komt in de naam
van de Heer

Hosanna, hosanna
Hij rijdt door het land
Hosanna, hosanna
Neem een palmtak in je hand

Gezegend is Hij
Die komt in de naam
Die komt in de naam
van de Heer

Gezegend is Hij
Die komt in de naam
Die komt in de naam
van de Heer

Hosanna, hosanna
De vijand opzij!
Hosanna, hosanna
En dan eindelijk weer vrij

Gezegend is Hij
Die komt in de naam
Die komt in de naam
van de Heer

Gezegend is Hij
Die komt in de naam
Die komt in de naam
van de Heer

Hosanna, hosanna
We maken een troon
Hosanna, hosanna
Het wordt allemaal sjaloom

Gezegend is Hij
Die komt in de naam
Die komt in de naam
van de Heer

Gezegend is Hij
Die komt in de naam
Die komt in de naam
van de Heer

Hosanna, hosanna
Maar zie je het niet?
Hosanna, hosanna
Onze Koning heeft verdriet

Gezegend is Hij
Die komt in de naam
Die komt in de naam
van de Heer

Gezegend is Hij
Die komt in de naam
Die komt in de naam
van de Heer

Jezus, ik wil U bedanken

Bekijk songtekst

Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan
omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan

Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U

U werd geschopt en geslagen
ze lachten en scholden U uit
en zelfs door uw vrienden verlaten
hing U voor mij aan het kruis
Jezus, ik dank U…
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U…
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U

U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet
dat U zoveel van mij kon houden
nee, Heer, dat begrijp ik niet

Jezus, ik dank U…
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U…
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U

Jezus, ik dank U…
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U…
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U


Hij leeft (Maria kwam bij het graf)

Bekijk songtekst

Maria kwam bij het graf
En huilde om haar heer
De grote steen was weggerold
En Jezus was er niet meer
Maar een engel zei plotseling
Weet je niet meer
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft

De discipelen waren zo moe
Ze treurden om de Heer
Waar moesten ze nu nog naar toe
Hun meester was er niet meer
Maar Maria riep plotseling
Hij heeft gedaan
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft

De steen is weg

Bekijk songtekst

Een steen op het graf
Die kan er niet af
Iedereen treurt
(Iedereen treurt)
Maar
kijk ‘es wat er is gebeurd
Kijk ‘es wat er is gebeurd

De steen is weg
De steen is weg
De weg is vrij
De weg is vrij
Het graf is leeg
Het graf is leeg
De pijn voorbij
De pijn voorbij

Want Jezus leeft
En de steen is weg weg
Helemaal weg

Een steen op mijn hart
Zo zwaar en zo zwart
Het komt nooit meer goed
(Het komt nooit meer goed)
Maar
Kijk ‘es hier wat Jezus doet
Kijk ‘es hier wat Jezus doet

De steen is weg
De steen is weg
Mijn hart is vrij
Mijn hart is vrij
Ik voel me nieuw
Ik voel me nieuw
God is bij mij
God is bij mij

Want Jezus leeft
En de steen is weg weg
Helemaal weg

Wij vieren feest

Bekijk songtekst

Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft
Jezus is opgestaan!

Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen
ons van de zonde bevrijd
Hij stierf maar dit is het wonder
Hij leeft in eeuwigheid

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
prijs zijn grote naam
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning
Jezus is opgestaan!
Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen
ons van de zonde bevrijd
Hij stierf maar dit is het wonder
Hij leeft in eeuwigheid

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
prijs zijn grote naam
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning
Jezus is opgestaan!
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
prijs zijn grote naam
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning
Jezus is opgestaan!
Jezus is opgestaan!

U zij de glorie

Bekijk songtekst

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immermeer
Uit een blinkend stromen
Daalde een engel af
Heeft de steen genomen
Van ’t verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immermeer

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer
Weest dan volk des Heren
Blijd’ en welgezind
En zegt telkenkere: Christus overwint
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immermeer

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft
In zijn godd’lijk wezen
Is mijn glorie groot
Niets heb ik te vrezen in leven en dood
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immermeer

Hij is de rots (Elly & Rikkert)

Bekijk songtekst

Hij is de rots
Waar ik op sta
Hij is de weg
Waar ik op ga
En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen
Zolang ik leef

In het begin
Was Hij het woord
Hij was bij God
En het woord was God
En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen
Zolang ik leef

Hij is het licht
Dat altijd schijnt
Van het begin
Tot aan het eind
En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen
Zolang ik leef

Hij is de rots
Waar ik op sta
Hij is de weg
Waar ik op ga
En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen
Zolang ik leef
Zolang ik leef
Zolang ik leef

Geef het door

Bekijk songtekst

Geef het door aan iedereen
Een nieuwe tijd breekt aan
Geef het door aan iedereen
Dat Jezus Christus leeft
Ja Jezus Christus leeft
Hij is opgestaan

Vertel van God de Vader die ons geschapen heeft
Aan jou als jij Hem volgt het eeuwig leven geeft
Vertel van Zijn zoon Jezus Zijn lijden en Zijn dood
Zo redde Hij de wereld God is oneindig groot, oneindig groot

Geef het door aan iedereen
Een nieuwe tijd breekt aan
Geef het door aan iedereen
Dat Jezus Christus leeft
Ja Jezus Christus leeft
Hij is opgestaan

Vertel over de helper de Heilige Geest van God
Geeft kracht om te getuigen ook als het moeilijk wordt
Geef het door aan alle volken en doop hen in Zijn naam
Daarbij is een ding zeker God zal met je gaan, met jou meegaan

Geef het door aan iedereen
Een nieuwe tijd breekt aan
Geef het door aan iedereen
Dat Jezus Christus leeft
Ja Jezus Christus leeft
Hij is opgestaan

Geef het door aan iedereen
Een nieuwe tijd breekt aan
Geef het door aan iedereen
Dat Jezus Christus leeft
Ja Jezus Christus leeft
Hij is opgestaan

Lam van God

Bekijk songtekst

Lam van God
O Heilig Lam van God
In het midden van de troon
Lam van God
O Heilig Lam van God
Werd geslacht als mensen zoon

Zegenvierend voor altijd
Overwinning werd een feit
U komt toe
Aanbidding, eer en wijsheid
Sterkte en macht
Sterkte en macht

Lam van God
O Heilig Lam van God
In de midden van de troon
Lam van God
O Heilig Lam van God
Werd geslacht als mensen zoon

Zegenvierend voor altijd
Overwinning werd een feit
U komt toe
Aanbidding, eer en wijsheid
Sterkte en macht
Sterkte en macht

Zegenvierend voor altijd!
overwinning werd een feit!
U komt toe
Aanbidding, eer en wijsheid
Sterkte en macht
Sterkte en macht
Heerlijkheid
Heerlijkheid
Heerlijkheid
Heerlijkheid

Ja, ja, ja! Petrus

Bekijk songtekst

Petrus was een visser
Gewoon een mens als wij
Op een dag kwam Jezus en die zei
Kom en volg Mij

Jezus zei: Vertrouw op Mij
Ik leer je hoe het moet
Ik help jou bij alles wat je doet
En Petrus zei

Ja,ja, ja, ik wil U volgen, Heer
En doendededoendoendoen wat U mij zegt
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer
Elke dag een beetje meer

Petrus maakte fouten
Hij was een mens als wij
Dan voelde hij zich schuldig
O, wat ben ik toch een ei

Jezus zei: Ik stierf voor jou
En ben weer opgestaan
´k Vergeef jou wat jij hebt fout gedaan!
En Petrus zei:

Ja,ja, ja, ik wil U volgen, Heer
En doendededoendoendoen wat U mij zegt
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer
Elke dag een beetje meer

Wat Petrus deed, geldt ook voor ons
Dus laten we nu zingen
Jezus, ja, wij volgen U in alle, alle dingen
Ja, ja, ja

Ja,ja, ja, ik wil U volgen, Heer
En doendededoendoendoen wat U mij zegt
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer
Elke dag een beetje meer

Ja,ja, ja, ik wil U volgen, Heer
En doendededoendoendoen wat U mij zegt
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer
Elke dag een beetje meer

Elke dag een beetje meer

Goede vrijdag (Matthijn Buwalda)

Bekijk songtekst

Zet mij even stil
Bij goede vrijdag
Zet mij even stil
Op gogoltha
Eerlijk gezegd vind ik het moeilijk
Iemand die moet sterven in mijn plaats

Maar toch, toch wil ik me uw lijden beseffen
En toch, toch dank ik U dat U mij kwam redden

U liep de extra mijl
En stierf aan het kruis
U ging door de hel
En ik mag naar huis
U streed de zwaarste strijd
En toch hield U stand
Mijn leven ligt bevrijd in
U doorboorde hand

Kom me tegemoet
Heer in mijn denken
En kom me tegemoet
In al mijn trots
Ik red het liefst mezelf
En daarom denk ik
Dat uw dood vaak met mijn leven botst

Maar toch, toch wil ik me uw lijden beseffen
En toch, toch dank ik U dat U mij kwam redden

U liep de extra mijl
En stierf aan het kruis
U ging door de hel
En ik mag naar huis
U streed de zwaarste strijd
En toch hield U stand
Mijn leven ligt bevrijd
In U doorboorde hand

Het is goede vrijdag
En ik mag naar huis
U liep de extra mijl
En U stierf aan het kruis
U ging door de hel
En ik mag naar huis
Het is goede vrijdag
En nu ben ik thuis

Vertel me eens, Heer Jezus

Bekijk songtekst

Vertel me eens Heer Jezus
Toen u op aarde was
Waarom geloofde niemand toen
Dat u de koning was
Ze wilden graag een koning
Met rijkdom pracht en praal
Maar Ik kwam als een dienaar
Het armst van allemaal
Ja Ik werd arm om jullie rijk te maken

Vertel me eens Heer Jezus
U bent aan ’t kruis gegaan
Waarom hebben de mensen
U toen zo’n pijn gedaan
Ik wou hun zonden dragen
Ik wou de pijn doorstaan
Voor alle stoute dingen
Die jij ook hebt gedaan
Ja Ik werd ziek om jullie te genezen

Dank U wel Heer Jezus
Dat U het deed voor mij
‘k Wil altijd bij U blijven
U maakt mijn hart zo blij
Dus laat ons samen spelen
In ’t hemels koninkrijk
Wat God ons heeft gegeven
Dat maakt ons leven rijk
Wat God ons heeft gegeven
Dat maakt ons leven rijk
Dank U wel Heer Jezus
Dat U het deed voor mij
‘k Wil altijd bij U blijven
U maakt mijn hart zo blij
Dus laat ons samen spelen
In ’t hemels koninkrijk
Wat God ons heeft gegeven
Dat maakt ons leven rijk
Wat God ons heeft gegeven
Dat maakt ons leven rijk

Eli, Eli, lama sabachtani

Bekijk songtekst

Ergens ver van alle huizen
Op een heuvel staan drie kruisen
In het midden hangt een man
Die daar sterven moet
De mensen willen van Hem af zijn
Waarvoor zou dit nu de straf zijn
Want Hij heeft geen kwaad gedaan
Alleen maar goed

Eli Eli lama sabachtani
Eli Eli lama sabachtani

Dan opeens hoor ik Hem praten
Waarom hebt U Mij verlaten
Waarom komt U Mij niet helpen
In mijn verdriet
Vader ik ben als een blinde
Nergens kan ik U meer vinden
U was altijd zo dichtbij
Ik begrijp het niet

Eli Eli lama sabachtani
Eli Eli lama sabachtani

Dat was alles wat ik hoorde
Jezus’ allerlaatste woorden
Niemand weet waarom de Vader
Zijn Zoon verliet
Maar als je denkt dat je alleen staat
Hij weet wat er door je heen gaat
Hij zal altijd bij je zijn
Als geen mens je ziet

Eli

Pasen is een nieuw begin

Bekijk songtekst

Pasen is een nieuw begin
’t Begin van nieuwe dromen
Het is nog klein
Het is nog pril
Maar wie het ziet, ziet het verschil
De zomer zal weer komen

Dan bloeit een tuin als een roos
Een zee van mooie kleuren
De bloemen komen uit de knop
En geven jouw hun geuren

Pasen is een nieuw begin
’t Begin van nieuwe dromen
Het is nog klein
Het is nog pril
Maar wie het ziet, ziet het verschil
De zomer zal weer komen

Dan bloeit een tuin als een roos
Een hoopvol beeld voor velen
Wie in het donker zat verstopt
Zal in het zonlicht delen

Pasen is een nieuw begin
’t Begin van nieuwe dromen
Het is nog klein
Het is nog pril
Maar wie het ziet, ziet het verschil
De zomer zal weer komen

Dan bloeit een tuin als een roos
Voor wie dat kan geloven
Wat in de grond verborgen zat
Komt dan met kracht naar boven

Pasen is een nieuw begin
’t Begin van nieuwe dromen
Het is nog klein
Het is nog pril
Maar wie het ziet, ziet het verschil
De zomer zal weer komen

Weet je dat de lente komt

Bekijk songtekst

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

 Lang leve de Koning

Bekijk songtekst

Er is feest in de stad
Alle straten zijn versierd
Er is feest in de stad
Weet je wat er wordt gevierd?

Het is eindelijk weer lente
En ik hoor een nieuw geluid
Van wel 1000 instrumenten
En de vlaggen hangen uit

Dan gaan wij allemaal staan
Want de koning komt eraan

Lang leve de koning!
Lang leve de koning!
Lang leve de koning in de gloria!
In de gloria, in de gloria!

Er is feest in mijn hart
Alle kamers zijn versierd
Er is feest in mijn hart
Weet je wat er wordt gevierd?

Het is eindelijk weer lente
Al het donker is voorbij
Want de koning is gekomen
En Hij is er ook voor mij

Nu sta ik zelf vooraan
Want de koning komt eraan!

Lang leve de koning!
Lang leve de koning!
Lang leve de koning in de gloria!
In de gloria, in de gloria!

Hieperdepiep: hoera!

Ga met God en Hij zal met je zijn

Bekijk songtekst

Ga met God en Hij zal met je zijn
Jou nabij op al je wegen
Met Zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
Gij gevaar, in bange tijden
Over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
In zijn liefde je bewaren
In de dood Je leven sparen
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Het is Pasen

Bekijk songtekst

Het is Pasen, laat het horen
Het is Pasen, het is feest
Na het donker van de dood
Nu het zonlicht van het leven
Kijk, de lente is geboren
En de winter is geweest
Met Pasen wordt iets nieuws aan ons gegeven

Pasen, de zon geeft weer warmte en kracht
De lente is voller van geur
De mensen vertellen een hoopvol verhaal
Het leven bloeit op en krijgt kleur

Het is Pasen, laat het horen
Het is Pasen, het is feest
Na het donker van de dood
Nu het zonlicht van het leven
Kijk, de lente is geboren
En de winter is geweest
Met Pasen wordt iets nieuws aan ons gegeven

Pasen, de wind is een steun in de rug
De merel zingt vrolijk een lied
De mensen staan op, Gaan op weg naar het licht
En Pasen verzacht hun verdriet

Het is Pasen, laat het horen
Het is Pasen, het is feest
Na het donker van de dood
Nu het zonlicht van het leven
Kijk, de lente is geboren
En de winter is geweest
Met Pasen wordt iets nieuws aan ons gegeven

Christelijke paasliedjes
3 (60%) 2 votes

LAAT EEN BERICHT ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here