Kerstliedjes Nederlandstalig van vroeger luisteren? We laten je meegenieten van de oude, Nederlandstalige, traditionele kerstliedjes van vroeger. Inclusief songteksten.
Deze liedjes over Kerstmis zing je zo weer mee.

Overzicht oude en traditionele kerstliedjes Nederlandstalig

 1. Jingle bells

  Beluister nummerBekijk songtekst

  In opa’s ouwe schuur
  Daar staat een arreslee
  En als het ’s winters sneeuwt
  Gaan wij weer met hem mee
  We glijden door de sneeuw
  Het paard loopt in galop
  Wij knusjes achterin de slee
  En opa zit voorop

  Jingle bells jingle bells
  In de arreslee
  Je hoort de belletjes van ver
  En wij zingen mee

  Jingle bells jingle bells
  Niets is heus zo fijn
  Om als het sneeuwt met opa
  In de arreslee te zijn

  Het weer is koud en guur
  ’t is glad dus opgepast
  M’n sjaal wuift in de wind
  En ik hou me stevig vast
  Zo’n ritje met de slee
  Dat duurt toch veel te kort
  Ik kijk er graag naar uit
  Als het weer winter wordt

  Jingle bells jingle bells
  In de arreslee
  Je hoort de belletjes van ver
  En wij zingen mee

  Jingle bells jingle bells
  Niets is heus zo fijn
  Om als het sneeuwt met opa
  In de arreslee te zijn
  Dan als het sneeuwt met opa
  In de arreslee te zijn

 2. Midden in de winternacht

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Midden in de winternacht
  Ging de hemel open
  Die ons heil der wereld bracht
  Antwoord op ons hopen

  Elke vogel zingt zijn lied
  Herders waarom zingt gij niet
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
  Christus is geboren

  Vrede was ’t overal
  Wilde dieren kwamen
  Bij de schapen in de stal
  En zij speelden samen

  Elke vogel zingt zijn lied
  Herders waarom zingt gij niet
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
  Christus is geboren

  Ondanks winter sneeuw en ijs
  Bloeien alle bomen
  Want het aardse paradijs
  Is vannacht gekomen

  Elke vogel zingt zijn lied
  Herders waarom zingt gij niet
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
  Christus is geboren

  Zie daar staat de morgenster
  Stralend in het duister
  Want de dag is niet meer ver
  Bode van de luister

  Die ons weldra op zal gaan
  Herders blaast uw fluiten aan
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
  Christus is geboren

 3. Kling klokje klingelingeling

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Kling klokje klingelingeling
  Kling klokje kling

  Laat de boodschap horen
  Zingen engelen koren
  Voor die blijde klanken
  Willen wij God danken

  Kling klokje klingelingeling
  Kling klokje kling

  Kindje geeft ons leven
  Zal ons vrede geven
  Laat een loflied schallen
  Vrede voor ons allen

  Kling klokje klingelingeling
  Kling klokje kling

  Laat de boodschap horen
  Zingen engelen koren
  Voor die blijde klanken
  Willen wij God danken

  Kling klokje klingelingeling
  Kling klokje kling

 4. Oh denneboom

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Oh denneboom, oh denneboom
  Wat zijn je takken wonderschoon
  Ik heb je laatst in ’t bos zien staan
  Toen zaten er geen kaarsjes aan
  O, Denneboom, o denneboom
  Wat zijn je takken wonderschoon

  Oh denneboom, oh denneboom
  Wat zijn je takken wonderschoon
  Ik heb je laatst in ’t bos zien staan
  Toen zaten er geen kaarsjes aan
  O, Denneboom, o denneboom
  Wat zijn je takken wonderschoon

 5. Er is een kindeke geboren op aard

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Er is een kindeke geboren op aard
  Er is een kindeke geboren op aard
  ’t kwam op de aarde voor ons allemaal
  ’t kwam op de aarde voor ons allemaal

  Er is een kindeke geboren in ’t strooi
  Er is een kindeke geboren in ’t strooi
  ’t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
  ’t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

  ’t Kwam op de aarde voor ons allegaar
  ’t Kwam op de aarde voor ons allegaar
  En t wenst ook u een gelukkig nieuwjaar
  En t wenst ook u een gelukkig nieuwjaar

 6. Stille nacht, heilige nacht

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Stille nacht, heilige nacht
  Davids zoon, lang verwacht
  Die miljoenen eens zaligen zal
  Wordt geboren in Bethlehems stal
  Hij der schepselen Heer
  Hij der schepselen Heer

  Hulpeloos kind, heilig kind
  Dat zo trouw zondaars mint
  Ook voor mij hebt u uw rijkdom ontzegd
  Wordt Ge op stro en in doeken gelegd
  Leer me U danken daarvoor
  Leer me U danken daarvoor

  Stille nacht, heilige nacht
  Vrede en heil wordt gebracht
  Aan een wereld, verloren in schuld
  Gods belofte wordt heerlijk vervuld
  Amen goden zij eer
  Amen goden zij eer

 7. De herdertjes lagen bij nachte

  Beluister nummerBekijk songtekst

  De herdertjes lagen bij nachte
  Ze lagen bij nacht in het veld
  Ze hielden vol trouwe de wachte
  Ze hadden hun schaapjes geteld
  Daar hoorden zij engelen zingen
  Hun liederen vloeiend en klaar
  De herders naar Bethlehem gingen
  ’t Liep tegen het nieuwe jaar

  Toen zij er te Bethlehem kwamen
  Daar schoten drie stralen doorheen
  Een straal van omhoog zij vernamen
  Een straal uit het kribje benee
  Toen vlamd er een straal uit hun ogen
  En viel op het kindeke teer
  Zij stonden tot schreiens bewogen
  En knielden bij Jezus neer

  Maria die bloosde van weelde
  Van ootmoed en lieflijke vreugd
  De goede Sint Jozef hij streelde
  Het kindje der mensen geneugt
  De herders bevalen te weiden
  Hun schaapjes aan d`engelenschaar
  Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden
  Wij wachten het nieuwe jaar

  Ach kindje, ach kindje, dat heden
  In ’t nederig stalletje kwaamt
  Ach, laat ons uw paden betreden
  Want gij hebt de wereld beschaamd
  Gij komt om de wereld te winnen
  De machtigste vijand te slaan
  De kracht uwer liefde van binnen
  Kan wereld noch hel weerstaan

 8. Gloria in Excelsis Deo

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Eer zij God in onze dagen
  Eer zij God in deze tijd
  Mensen van het welbehagen
  Roept op aarde vrede uit

  Gloria…
  In Excelsis deo
  Gloria…
  In Excelsis deo

  Eer zij God die onze vader
  En die onze koning is
  Eer zij God die op de aarde
  Naar ons toegekomen is

  Gloria…
  In Excelsis deo
  Gloria…
  In Excelsis deo

  Lam van God gij hebt gedragen
  Alle schuld tot elke prijs
  Geef in onze levensdagen
  Peis en vree kyrieëleis

  Gloria…
  In Excelsis deo
  Gloria…
  In Excelsis deo

 9. Komt allen tezamen

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Komt allen tezamen
  Jubelend van vreugde
  Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
  Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
  Komt, laten wij aanbidden
  Komt, laten wij aanbidden
  Komt, laten wij aanbidden
  Die Koning

  De hemelse englen
  Riepen eens de herders
  Weg van de kudde naar ’t schamel dak
  Spoeden ook wij ons met eerbiedig schreden
  Komt, laten wij aanbidden
  Komt, laten wij aanbidden
  Komt, laten wij aanbidden
  Die Koning

  O kind, ons geboren
  Liggend in de kribbe
  Meem onze liefd’ in genade aan
  U, die ons lief hebt, u behoort ons harte
  Komt, laten wij aanbidden
  Komt, laten wij aanbidden
  Komt, laten wij aanbidden
  Die Koning

 10. Nu zijt wellekome

  Beluister nummerBekijk songtekst

  Nu zijt wellekome, Jezu lieve Heer
  Gij komt van alzo hoge, van alzo veer
  Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer
  Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
  Kyriëleis

  Herders op de velde, hoorden een nieuw lied
  Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet
  Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
  Beth’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar
  Kyriëleis

  Wijzen uit het oosten, uit zo verren land
  Zij zochten onze Here, met offerand
  Z’offerden ootmoediglijk mirr wierook ende goud
  ’t Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt
  Kyriëleis

 11. O kindeke klein

  Beluister nummerBekijk songtekst

  O kindeke klein, o kindeke teer
  Uit hoge hemel daalt gij neer
  Verlaat uws vaders heerlijk huis
  Wordt arm en hulploos, draagt een kruis
  O kindeke klein, o kindeke teer

  O kindeke klein, o kindeke teer
  Gij zijt onz’ uitverkoren Heer
  Ik geef U heel het harte mijn
  Ach, laat mij eeuwig bij U zijn
  O kindeke klein, o kindeke teer

Oude Nederlandse kerstliedjes
2.4 (47.27%) 22 votes

LAAT EEN BERICHT ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here